Godziny przyjęć
Pn-Pt: 900 -1800 | Sob: 1200-1800
Witam na mojej stronie internetowej

Witam na mojej stronie internetowej. Mam nadzieję, że informacje na niej zawarte pomogą państwu uwierzyć, że z bólem można wygrać i nie jeteście w tej walce osamotnieni.

Ustalenie przyczyny dolegliwości bólowych bardzo często decyduje o sukcesie leczenia. Nie znając etiologii bólu możemy jedynie stosować środki wpływające na odczuwanie bólu, które nie zawsze są skuteczne.

Leki przeciwbólowe stoją zazwyczaj w pierwszej linii w walce z bólem. Są łatwo dostępne i stosunkowo bezpieczne. Leczenie farmakologiczne lekami dostępnymi bez recepty jest skuteczne w większości przypadków bólu umiarkowanego a niekiedy też silnego.

Do leczenia zabiegowego kwalifikuję pacjentów, u których występują dolegliwości znacznie pogarszające jakość życia. Ból jest silny, oceniany co najmniej na 5-6 w 11 stopniowej skali numerycznej.

Odczuwanie bólu jest silnie związane ze stanem naszej psychiki. Przewlekły ból często doprowadza do depresji a sama depresja znacznie obniża próg bólowy.

Ból ma wiele twarzy. W celu gruntownej analizy odczuwanych dolegliwości konieczne jest zastosowanie rozbudowanych kwestionariuszy, które pozwalają przybliżyć specjaliście terapii bólu subiektywne dolegliwości pacjenta.

Leczenie bólu wymaga podejścia wielopłaszczyznowego i zastosowania kombinacji różnych terapii. Nazywa się to leczeniem multimodalnym. Obok farmakoterapii, leczenia zabiegowego istnieje wiele metod wspomagających.

Podczas wizyty przedoperacyjnej spotykam się z pacjentem zakwalifikowanym do zabiegu. Celem takiej wizyty jest ocena i zapewnienie gotowości pacjenta do znieczulenia.

×
Wizyta przedoperacyjna

Podczas wizyty przedoperacyjnej spotykam się z pacjentem zakwalifikowanym do zabiegu . Celem takiej wizyty jest ocena i zapewnienie gotowości pacjenta do znieczulenia.

Wybór metody znieczulenia i oraz omówienie opieki pooperacyjnej. Gotowość do zabiegu anestezjolog ocenia na podstawie wywiadu i badania pacjenta.

Dla prawidłowego przeprowadzenia znieczulenia niezbędne jest udzielenie wyczerpujących i prawdziwych odpowiedzi na wszelkie pytania.

Po uzyskaniu potrzebnych informacji dokładnie badam chorego, sprawdzam wyniki badań dodatkowych (morfologia, grupa krwi, zdjęć rentgenowskich, EKG i innych.). Na podstawie tych informacji wybieram najlepszą dla pacjenta metodę znieczulenia , wyjaśniając pacjentowi szczegóły metody, jej wady i zalety oraz możliwe powikłania. Ostateczny wybór znieczulenia następuje po uzgodnieniu z pacjentem. Chory zostaje również powiadomiony o konieczności wyjęcia przed operacja wszelkich usuwalnych protez zębowych oraz o konieczności pozostawania bez jedzenia i picia przez 6 godzin. Konieczne jest również zdjęcie wszelkiej biżuterii, zmycie lakieru z paznokci.

Na specjalnym formularzu pacjent podpisuje zgodę na znieczulenie i wszelkie inne procedury medyczne (np. wkłucia do naczyń krwionośnych, kroplówki, ewentualne podawanie krwi, zmianę sposobu znieczulania itp.), które mogą okazać się konieczne podczas operacji i znieczulenia.

Znieczulenie ogólne (potocznie zwane narkozą) — kontrolowane, odwracalne (czasowe) i całkowite zniesienie bólu, świadomości i odruchów obronnych osoby znieczulanej.

×
Znieczulenie Ogólne

Znieczulenie ogólne (potocznie zwane narkozą) — kontrolowane, odwracalne (czasowe) i całkowite zniesienie bólu, świadomości i odruchów obronnych osoby znieczulanej. Znieczulenie ogólne polega na okresowym zahamowaniu czynności ośrodkowego układu nerwowego przy jednoczesnym utrzymaniu funkcji ośrodków podtrzymujących życie. Jako anestezjolog w stan taki wprowadzam pacjentów przed różnymi zabiegami, np.:  chirurgicznymi, ortopedycznymi, ginekologicznymi, urologicznymi, neurochirurgicznymi, laryngologicznymi . Substancje służące do wprowadzania człowieka w stan znieczulenia ogólnego nazywa się anestetykami. Elementy składowe znieczulenia ogólnego to:

 • zniesienie świadomości (hypnosis)
 • zniesienie bólu (analgesia)
 • zwiotczenie mięśni szkieletowych (relaxatio)
 • zniesienie odruchów (areflexia)

Stan wyłączenia wszystkich 4 czynności ustroju nazywamy anestezją.

Istotnym, choć nie przez wszystkich autorów uznawanym elementem anestezji jest niepamięć wsteczna (amnesia).

Znieczulenie regionalne (znieczulenie miejscowe, znieczulenie przewodowe) – metoda blokowania odczuwania bólu ostrego lub przewlekłego, polegająca na odwracalnym przerwaniu przewodnictwa nerwowego w pniach nerwowych zaopatrujących określoną okolicę ciała.

×
Znieczulenie Regionalne

Znieczulenie regionalne (znieczulenie miejscowe, znieczulenie przewodowe) – metoda blokowania odczuwania bólu ostrego lub przewlekłego, polegająca na odwracalnym przerwaniu przewodnictwa nerwowego w pniach nerwowych zaopatrujących określoną okolicę ciała. Znieczulenie miejscowe umożliwia bezbolesne przeprowadzenie zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, urologicznych, stomatologicznych i diagnostycznych bez narażenie pacjenta na silny ból towarzyszący tym zabiegom. Podczas zabiegu, przeprowadzanego tylko w znieczuleniu miejscowym pacjent pozostaje świadomy (funkcje mózgu są zachowane), oddycha samodzielnie i nie wymaga intubacji (zabezpieczenia dróg oddechowych). Często jednak znieczulenie takie łączy się z podawaniem leków uspokajających i nasennych aby w trakcie operacji pacjent nie odczuwał lęku czy dyskomfortu.

W okresie pooperacyjnym znieczulenie regionalne daje wielogodzinne zniesienie bólu, pozwala zmniejszyć dawki silnych leków przeciwbólowych a co za tym idzie pacjent jest mniej narażony na ich działania niepożądane.

W celu znieczulenia miejscowego stosuję środki znieczulające miejscowo, opioidy oraz leki z innych grup. Wśród znieczuleń regionalnych wyróżnia się:

 • znieczulenie nasiękowe
 • znieczulenie powierzchowne
 • blokady centralne
 • znieczulenie podpajęczynówkowe (rdzeniowe)
 • znieczulenie zewnątrzoponowe
 • znieczulenie ogonowe
 • blokady obwodowe
 • blokady specjalne

Obecnie znieczulenie regionalne przeżywa renesans w związku z coraz szerszym użyciem nowoczesnych aparatów USG pozwalających na bezpośrednią wizualizację struktur nerwowych. Dzięki temu mogę uzyskać wyższą skuteczności blokady przy jednoczesnym zredukowaniu ilości podawanych leków.

Opieka nad pacjentem w okresie pooperacyjnym ma kluczowe znaczenie dla wyniku leczenia.

×
Opieka Pooperacyjna

Opieka nad pacjentem w okresie pooperacyjnym ma kluczowe znaczenie dla wyniku leczenia. W optymalnych warunkach pacjent po zabiegu powinien trafić na sale pooperacyjną gdzie jest pod stałym nadzorem pielęgniarskim z możliwością uzyskania natychmiastowej pomocy lekarskiej w razie potrzeby. Wynika to z faktu, że w bezpośrednim okresie pooperacyjnym mogą ujawnić się wczesne powikłania zarówno chirurgiczne ( np. krwawienie) jak i anestezjologiczne (np. pozostałości działania leków użytych podczas znieczulenia).

Kolejnym bardzo istotnym problemem w tym czasie jest walka z bólem pooperacyjnym. W tym celu:

 1. Pacjent powinien posiadać wypełnioną kartę oceny bólu pooperacyjnego, na której są informacje na temat zleconego leczenia przeciwbólowego
 2. powinna być przeprowadzona systematyczna ocena natężenia bólu np. w skali numerycznej od 0 do 10 i informacje te naniesione na kartę
 3. w sytuacji wystąpienia bólu o natężeniu większym niż 4 powinno się zastosować dodatkowe środki w walce z bólem

Aktualne wytyczne mówią o analgezji multimodalnej. Jako koordynator programu „Szpital Bez Bólu”  zalecam użycie wielu sposobów na walkę z bólem: farmakoterapię, leczenie przeciwbólowe z wyprzedzeniem, metody znieczulenia regionalnego.

Bardzo ważne dla szybkiego zdrowienia jest możliwie najszybsze uruchomienie pacjenta i racjonalna rehabilitacja.

Intensywna terapia – oznacza leczenie chorych w stanie zagrożenia życia.

×
Intensywna Terapia

Intensywna terapia – oznacza leczenie chorych w stanie zagrożenia życia. Za stan zagrożenia życia uznaje się sytuację, gdy z powodu choroby lub innej przyczyny dochodzi do ustania lub zagrożenia podstawowych czynności życiowych, takich jak oddychaniekrążenie, czynności OUN. Intensywna terapia polega na zastąpieniu zagrożonych czynności organizmu metodami leczniczymi jak również na diagnozowaniu przyczyn powodujących chorobę wymagającą leczenia na Oddziale Intensywnej Terapii. Na takim oddziale pracuję w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie.

 

Reanimacja – zespół czynności ratowniczych stosowanych u chorych, u których nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Celem reanimacji jest przywrócenie krążeniaoddychania (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) oraz pośrednio czynności ośrodkowego układu  nerwowego.

W skład reanimacji wchodzą:

Reanimacja – zespół czynności ratowniczych stosowanych u chorych, u których nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

×
Reanimacja i ALS

Reanimacja – zespół czynności ratowniczych stosowanych u chorych, u których nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Celem reanimacji jest przywrócenie krążenia, oddychania (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) oraz pośrednio czynności ośrodkowego układu  nerwowego.

W skład reanimacji wchodzą:

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • BLS - (ang. basic life support) - Podstawowe zabiegi resuscytacyjne
  • ALS - (ang. advanced life support) - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne
 • Przywrócenie czynności OUN

Biografia

Doświadczenie

Jestem lekarzem, absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej, Specjalistą Anestezjologii i Intensywnej Terapii- dyplom ESA (European Society of Anaesthesiology) uzyskałem 22.03.2014 w Getyndze. Na co dzień pracuję jako anestezjolog na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Będąc aktywnym członkiem IASP (Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu), ESRA ( Europejskie Towarzystwo Anestezji Regionalnej I Badania Bólu), PTN (Polskie Towarzystwo Neuromodulacji) śledzę na bieżąco postępy w medycynie bólu, z którą jestem związany od wielu lat. W swojej praktyce kieruje się wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi skutecznej terapii bólu, która powinna:

 • Zredukować ból najszybciej jak to możliwe
 • Skutecznie utrzymywać złagodzone dolegliwości
 • Powinna prowadzić do poprawy jakości życia zarówno w sferze nastroju jak i funkcjonowania fizycznego
 • Uwzględniać metody zabiegowe celem diagnostyki i leczenia w oparciu o aktualną wiedzę

Leczenie bólu przewlekłego to wyzwanie, które wymaga indywidualnego podejścia do każdego pacjenta. Poprzez przemyślaną diagnostykę, wielokierunkową terapię uwzględniającą leczenie farmakologiczne, zabiegowe, fizjoterapię i psychoterapię przy odpowiednim zaangażowaniu pacjenta udaje się osiągnąć sukces. Podejmijmy tę walkę razem!

Skontaktuj się z nami

Gabinet prywatny
Centrum Remedium
ul. Leśna 6
75-648 Koszalin
tel: 888 855 583


Poradnia Leczenia Bólu
Koszalin
ul. Szpitalna 2
rejestracja: 94 347 16 44
Poradnia Medycyny Paliatywnej
Koszalin
ul. Orla 2
rejestracja: 94 346 00 33
Poradnia Leczenia Bólu
Szpital MSWiA Słupsk
ul. Lelewela 58
rejestracja: 59 848 01 36
Oddział anestezjologii i intenswnej terpii
Szpital Wojewódzki im M. Kopernika w Koszalinie
ul. T. Chałubińskiego 7
rejestracja: 94 348 83 38
Copyright: Galen | 2014-2018 r.
Polityka prywatności | Strona wykonana przez: Rhema Group